AAT naar MySQL8

AAT naar MySQL8

AAT naar MySQL 8

Data verwerken met EasyMorph (XML naar CSV)

EasyMorph

Database tabel in MySQL-8

CREATE TABLE aat (
`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`_xslstylesheet` text,
`version` text,
`xmlnsxsl` text,
`xmlnsxsi` text,
`excluderesultprefixes` text,
`V` text,
`V_xsinoNamespaceSchemaLocation` text,
`V_Title` text,
`V_Date` text,
`V_S` text,
`V_S_SID` text,
`V_S_ParentRels` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_ParentSID` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_RelType` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_HistoricFlag` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_ParentString` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_HierRelType` text,
`V_S_DescrNotes` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteText` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteLang` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteContribs` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteContribs_NoteContr` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteContribs_NoteContr_Contrid` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteSrcs` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteSrcs_NoteSrc` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteSrcs_NoteSrc_Src` text,
`V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteSrcs_NoteSrc_Src_SrcID` text,
`V_S_RecordType` text,
`V_S_MergedStatus` text,
`V_S_Hierarchy` text,
`V_S_SortOrder` text,
`V_S_Terms` text,
`V_S_Terms_PrefTerm` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermText` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_DisplayName` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_HistoricFlag` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_Vernacular` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermID` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_Lang` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_Pref` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_Qualifier` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_TermType` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_PartofSpeech` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_LangStat` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermContribs` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermContribs_TermContr` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermContribs_TermContr_Contrid` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermContribs_TermContr_Pref` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermText` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_DisplayName` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_HistoricFlag` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_Vernacular` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermID` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_Lang` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_Pref` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_Qualifier` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_TermType` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_PartofSpeech` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_LangStat` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermContribs` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermContribs_TermContr` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermContribs_TermContr_Contrid` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermContribs_TermContr_Pref` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermSrcs` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermSrcs_TermSrc` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Src` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Src_SrcID` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Page` text,
`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Pref` text,
`V_S_SContribs` text,
`V_S_SContribs_SContr` text,
`V_S_SContribs_SContr_Contrid` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermSrcs` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermSrcs_TermSrc` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Src` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Src_SrcID` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Page` text,
`V_S_Terms_PrefTerm_TermSrcs_TermSrc_Pref` text,
`V_S_AssocRels` text,
`V_S_AssocRels_AssocRelationship` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_RelType` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_RelatedSID` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_RelatedSID_VPSID` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_HistoricFlag` text,
`V_S_SSrcs` text,
`V_S_SSrcs_SSrc` text,
`V_S_SSrcs_SSrc_Src` text,
`V_S_SSrcs_SSrc_Src_SrcID` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_ParentSID` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_RelType` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_HistoricFlag` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_ParentString` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_HierRelType` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_ARDate` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_ARDate_DisplayDate` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_ARDate_StartDate` text,
`V_S_AssocRels_AssocRel_ARDate_EndDate` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_ParentDate` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_ParentDate_DisplayDate` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_ParentDate_StartDate` text,
`V_S_ParentRels_PrefParent_ParentDate_EndDate` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_ParentDate` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_ParentDate_DisplayDate` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_ParentDate_StartDate` text,
`V_S_ParentRels_NonPrefParent_ParentDate_EndDate` text
);

Inladen CSV in MySQL-8

LOAD DATA INFILE 'easymorphed_csv.csv' 
INTO TABLE aat
FIELDS TERMINATED BY ',' 
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS;

Data poking in MySQL-8

--concept ID
INSERT INTO concepts (concept_id)
SELECT DISTINCT `V_S_SID` AS concept_id FROM aat WHERE `V_S_SID` != '' GROUP BY `V_S_SID`

--unique terms
INSERT INTO terms (term)
SELECT DISTINCT `V_S_Terms_PrefTerm_TermText` AS term FROM aatmorphed.aat
WHERE `V_S_Terms_PrefTerm_TermText` != ""
UNION
SELECT DISTINCT `V_S_Terms_NonPrefTerm_TermText` AS term FROM aatmorphed.aat
WHERE `V_S_Terms_NonPrefTerm_TermText` != ""
ORDER BY term ASC

--concept has terms
INSERT INTO concept_has_terms (term_id, concept_id)
SELECT `V_S_SID` AS concept_id, `V_S_Terms_PrefTerm_TermID` AS term_id FROM aat
INNER JOIN concepts
ON concepts.concept_id = `V_S_SID`
WHERE aat.`V_S_Terms_PrefTerm_TermID` != ""

INSERT INTO concept_has_terms (term_id, concept_id)
SELECT `V_S_SID` AS concept_id, `V_S_Terms_NonPrefTerm_TermID` AS term_id FROM aat
INNER JOIN concepts
ON concepts.concept_id = `V_S_SID`
WHERE aat.`V_S_Terms_NonPrefTerm_TermID` != ""

--only dutch pos
INSERT INTO concept_postags (id,postag)
SELECT `V_S_SID` AS concept_id, `V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_PartofSpeech` AS postag FROM aat
WHERE `V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_PartofSpeech` != ''
AND `V_S_Terms_PrefTerm_TermLangs_TermLang_Lang` = '70261/Dutch'
UNION
SELECT `V_S_SID` AS concept_id, `V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_PartofSpeech` AS postag FROM aat
WHERE `V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_PartofSpeech` != ''
AND `V_S_Terms_NonPrefTerm_TermLangs_TermLang_Lang` = '70261/Dutch'

--only dutch notes/definitions
INSERT INTO concept_notes (concept_id,note)
SELECT `V_S_SID` AS concept_id, `V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteText` AS note FROM aat WHERE `V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteText` != ''
AND `V_S_DescrNotes_DescrNote_NoteLang` = 'Dutch'

--concept to related concept
INSERT INTO concept_relations (concept_id,relation_id)
SELECT `V_S_SID` AS concept_id, `V_S_AssocRels_AssocRel_RelatedSID_VPSID` AS relation_id FROM aat
WHERE `V_S_SID` != ''
AND `V_S_AssocRels_AssocRel_RelatedSID_VPSID` != ''

--from child to parent
INSERT INTO concept_has_concept_parents (concept_id,parent_id)
SELECT `V_S_SID` AS concept_id, `V_S_ParentRels_PrefParent_ParentSID` AS parent_id FROM aat
WHERE `V_S_SID` != ''
AND `V_S_ParentRels_PrefParent_ParentSID` != ''

--recursive tree (for finding all the relevant concepts underneath)
--https://github.com/mdlincoln/getty_vocab/blob/master/process/full_aat.rb
WITH RECURSIVE runner (concept_id, parent_id) AS (
  SELECT concept_id, parent_id FROM concept_has_parent_concepts WHERE concept_id = 300264091
  UNION ALL
  SELECT c.concept_id, c.parent_id FROM runner AS r JOIN concept_has_parent_concepts AS c ON r.concept_id = c.parent_id
)
SELECT concept_id, parent_id FROM runner ORDER BY concept_id;

--with updating
--300264091 and 300264092 is 7 (Materials Facet and Objects Facet is materials)
--300264090 is 4 (Activities Facet is techniques)
--300054134 is 1 (Activities Facet>Disciplines (hierarchy name), is disciplines)
--300264088 and 300264087 is 9 (Styles and Periods Facet and Physical Attributes Facet is styles)
--300024978 is 2 (Agents Facet>People (hierarchy name) is functions)
--300234770 is 3 (Agents Facet>Organisations (hierarchy name) is companies)
--300265673 is 7 (Agents Facet>Living Organisms (hierarchy name) is materials)
UPDATE concepts
SET expression_id = 7
WHERE concept_id IN (
  (
    WITH RECURSIVE runner (concept_id, parent_id) AS (
      SELECT concept_id, parent_id FROM concept_has_parent_concepts WHERE concept_id = 300264091
      UNION ALL
      SELECT c.concept_id, c.parent_id FROM runner AS r JOIN concept_has_parent_concepts AS c ON r.concept_id = c.parent_id
    )
    SELECT concept_id FROM runner ORDER BY concept_id;
  )
);

OSM: Nederlandse adres data naar CSV

OpenStreetMap is een gratis open geografische database die bijgehouden en onderhouden wordt door een community aan vrijwilligers via een open samenwerking. Deze data wordt gedeeld door diverse partijen, zoals Geofabrik.de. Geofabrik heeft data van Nederland beschikbaar gesteld, zoals van heel Nederland, maar ook per provincie.

Data downloaden

Ga naar Netherlands region op Geofabrik en download de "Commonly Used Format", namelijk netherlands-latest.osm.pbf (circa 1.1 GB op 16-3-2023).

Converteren

Download de converteer tool genaamd Osmconvert voor het gewenste besturingssysteem.

Extraheren CSV

Voer vervolgens volgende commando uit via de CMD, om het osm.pbf bestand naar CSV om te zetten, waarbij we filteren op latitude, longitude, straat, huisnummer, stad en postcode.

osmconvert64-0.8.8p.exe netherlands-latest.osm.pbf --csv="@lat @lon addr:street addr:housenumber addr:city addr:postcode" --csv-headline -o=1.csv

Filteren met Osmfilter

Mochten we eerst de Geofabrik-data willen filteren, dan kunnen we een filter toepassen met de OSmfilter tool. Hiervoor dienen we eerst de .osm.pbf naar bijvoorbeeld .05m om te zetten.

osmconvert64-0.8.8p.exe netherlands-latest.osm.pbf -o=netherlands.o5m

Vervolgens passen we te filter toe, zoals bijvoorbeeld voorkomens met lege adres voorkomens te verwijderen:

osmfilter.exe netherlands.o5m --keep="@lat @lon addr:street addr:housenumber addr:city addr:postcode" > filter.osm

De gefilterde data kunnen we ten slotte weer extraheren en converteren naar CSV met:

osmconvert64-0.8.8p.exe filter.osm --csv="@lat @lon addr:street addr:housenumber addr:city addr:postcode" --csv-headline -o=1.csv

Filteren met Python en Panda

import pandas as pd

# Create a Dataframe from a CSV
col_names = ["@lat", "@lon", "addr:street", "addr:housenumber", "addr:city", "addr:postcode"]
df = pd.read_csv('2.csv', names=col_names, sep='\t', lineterminator='\n', header=0)

df2 = df.copy() # Create duplicate of data
df2.dropna(subset = ['addr:street'], inplace = True) # Remove streets with NaN
df2.dropna(subset = ['addr:housenumber'], inplace = True) # Remove housenumbers with NaN
df2.dropna(subset = ['addr:city'], inplace = True) # Remove cities with NaN
df2.dropna(subset = ['addr:postcode'], inplace = True) # Remove cities with NaN
print(df2) # Print updated data

df2.to_csv("panda.csv")

Inkscape: SVG exporteren via Batch

Meerdere SVG bestanden zijn te exporteren via een Batch file middels het grafische programma Inkscape. Hieronder volgt een code voorbeeld, waarop SVG bestanden zijn om te zetten naar PDF, DXG of PNG.

for %%s in (*.svg) do inkscape --export-type="pdf" %%s --export-filename=%%~ns.pdf

for %%s in (*.svg) do inkscape --export-type="dxg" %%s --export-filename=%%~ns.dxg

for %%s in (*.svg) do inkscape --export-type="png" %%s --export-filename=%%~ns.png

QGIS: KML data filteren

QGIS: KML data filteren

In deze blogpost filteren we een KML-databestand tot een kleinere dataset in QGIS. Het KML bestand wat we gaan gebruik is afkomstig van Open Data soft.

Download Postcodevlakken 4PP

QGIS

 • Open de QGIS software en sleep het KML bestand in het programma, om de data in te laden.
 • Selecteer bij lagen de laag genaamd 'openpostcodevlakkenpc4'
 • Druk op rechtermuisknop en ga naar 'Filteren..' om de Querybouwer te starten.
 • Dubbelklik bijvoorbeeld op het Naam-veld om onderin de 'Provider-specifieke-filter-expressie' de schrijfwijze te zien voor een Query, oftewel "Name".
 • Klik op de 'Voorbeeld'-knop met Naam nog steeds geselecteerd om waarden te bekijken van de Naam-kolom. Dubbelklik op een waarde om de schrijfwijze te bekijken in de Query, oftewel '1011'.

Een volledige Query om bijvoorbeeld alleen Rotterdamse postcodes te filteren is tonen we hieronder met het gebruik van een postcodereeks.

'3000' <= "Name" AND '3089' >= "Name"

Door te klikken op 'Test' is de Query tussendoor te testen. Deze filterexpressie geeft 65 rijen terug als resultaat. Klik vervolgens op 'OK' om te filter toe te passen. Na de filter is toegepast wordt de visuele weergave vernieuwd.

QGIS filter

QGIS filter op postcodereeks

 • Selecteer opnieuw de laag 'openpostcodevlakkenpc4', druk op rechtermuisknop en ga naar Exporteren > Objecten opslaan als.
 • Kies voor indeling KML en geef een bestandnaam plus laagnaam aan.
 • 'Voeg opgeslagen bestand toe aan kaart' mag uitgevinkt staan.
 • Klik op 'OK' om een nieuw KML-bestand aan te maken met de opgegeven filterexpressie.

Google Maps: KML importeren in My Maps

Google Maps: KML importeren in My Maps

KML staat voor Keyhole Markup Language en is een XML-notatie voor geografische 2D en 3D kaarten. Via het GADM-platform is het mogelijk om per land KMZ-bestanden te downloaden. KMZ is een ingepakte variant van KML. Op GADM is ook Nederland te vinden als KMZ-dataset, in de volgende levels: Land (level 0), Provincie (level 1) & Gemeente (level 2).

Download GADM data

Google Maps

Het is vereist om een Google account te hebben om KMZ bestanden te importeren in Google Maps.

 • Ga naar My Maps in de browser, of ga naar: https://google.com/maps/d
 • Klik op 'Create a new map'
 • In de legenda links, klik op de laag waar nieuwe data dient te worden toegevoegd.
 • Klik op 'Import', het is mogelijk om de volgende bestandsformats te importeren: CSV, KML, KMZ, of XLSX files)
 • Sleep het te importeren bestand in het upload kader, of klik op de “Select a file from your computer”-knop om te navigeren naar het te importeren bestand op uw device.

Nederland level 0

Nederland level 1

Nederland level 2

Open Data soft

Het is ook mogelijk om 4 cijferige postcode vlakken te downloaden, vanaf Open Data soft. De omvang van dit databestand is echter te groot om te importeren in Google Maps. De 4PP data is wel te bekijken in GPXSee of te filteren in QGis.

4PP postcodevlakken

Download Postcodevlakken 4PP

PHP: Webapp OmniStreets

PHP: Webapp OmniStreets

OmniStreets is een listbroking webapplicatie die huisnummers en toevoegingen ophaalt op basis van een stratenlijst en woonplaats. Deze webapplicatie is gemaakt voor Studio OMNIVOOR. Handig voor huis-aan-huis verspreidingsdoeleinden. Uit de database is ook te ontrekken: looplijsten op postcodegebied, of dichtstbijzijnde adressen vanuit een adres binnen een radius. De webapplicatie is gemaakt ter uitbreiding van Studio OMNIVOOR's verspreidingsservices.

OmniStreets Linker Rottekade Huisnummers & toevoegingen Linker Rottekade